CM Story - Автоматичен инсталатор

CM Update е модул към програмата CM Story, който се стартира от менюто "Сервиз" с цел да се провери за наличност и да инсталира нова версия (Update) на програмата. Това става през Интернет и автоматично - без намеса от страна на потребителя.

Ако сте се озовали в тази страница след като сте предприели инсталация през това меню, това означава, че при Вас все още не инсталиран необходимият програмен файл cmupdate.exe, който трябва да се намира в главната директория на програмата. Изберете линка по-долу, за да изтеглите този файл, като насочите записа към главната директория на програмата CM Story. След успешното изтегляне стартирайте модула през менюто "Сервиз" на CM Story.

Изтегляне на cmupdate.exe

Изтеглете файла отдолу само ако притежавате 16-битовата версия на програмата CM Story и желаете да стартирате автоматичния инсталатор CM Update, който е 32-битово приложение и се нуждае от тези файлове. В този случай изтеглете zip файла отдолу и деархивирайте съдържанието му в директорията на cmupdate.exe.
Изтегляне на 32-битови библиотеки