Маркировка на складовете за отдалечен обект

Нова характеристика на складове : Нова маркировка на складовете за отдалечен обект.


Настройка за начало на код артикул

Нова настройка за наменклатури : Настройка за начало на код при нов артикул.


Експорт/импорт в Excel

Нова процедура : Експорт/импорт на документ в Excel.


Отдалечени обекти - синхронизация

Новa процедура : Отдалечени обекти - синхронизация на номенклатури.


Отдалечени обекти - център

Нов модул : Отдалечени обекти - център.


Отдалечени обекти - обект

Нов модул : Отдалечени обекти - обект.


Универсален експорт/импорт

Нова процедура : Универсален експорт/импорт на документ.


Избор на стоки

Улеснение : Бърз избор на стоки и "Да" на документ.


Модул Оферти

Нов модул : Оферти.


Характеристики на складове

Нова настройка : Нова характеристика на складове.


Искания за трансфер

Структурно изменение : Искания за трансфер (външен/вътрешен) - фактурни документи.


Работа с меню "Склад"

Нова таблица : Улеснение за работа с меню "Склад".


Характеристики на документи

Нови настройки : Нови характеристики на фактурни документи.


Искания при продажба към склад

Структурно изменение : Нов начин за създаване и работа с искания при продажба към склад.


Серийно плащане/бартер

Нова процедура за разплащане : Серийно плащане/бартер.


Равносметка за контрагент

Нова "мениджърска" справка : Равносметка/задължения за контрагент.


Модул Производство

Нов модул : Производство.


Наличности за минал период

Нова "мениджърска" справка : Наличности за минал период.


Отмяна документ при трансфери

Нова процедура : Отмяна на 1 движение и цял документ при трансфери.


Валутен курс за документа

Нова характеристика на фактурни документи : Конкретен валутен курс за документа.


Настройка валутен курс за документите

Нова настройка на фактурни документи : Настройка на подразбиращия се валутен курс за документите.


Контрол върхузакръгленията по документи

Нови настройваеми параметри : Контрол върху точността на закръгленията по документи.


Деноминация

Нова процедура : Деноминация.


Валута на контрагента

Нова характеристика на контрагенти : Предпочитана валута на контрагента.


Мултивалутна поддръжка

Нова характеристика на фактурни документи : Конкретна валута за всяка позиция от фактурен документ и валута за документа.

« 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 »