News

Запазване/зареждане на операция (създаване на документ)

Нова възможност в програмата : Избор на място при запазване/зареждане на операция (създаване на документ).


Предмет на сделката (създаване на документ)

Нова възможност в програмата : Нова номенклатура за Предмет на сделката (създаване на документ).


Избор на програма при архивиране

Нова възможност в програмата : Избор на типа програма при оперативно архивиране.


Автоматизиране избора на стоки/услуги при създаване на документ

Нова възможност в програмата : Автоматизиране избора на стоки/услуги при създаване на документ.


Логически склад в платежни документи

Нова възможност в програмата : Маркер за логически склад в платежни документи.


Актуализация на цени при създаване на документ

Нова възможност в програмата : Актуализация на цени при създаване на документ.


Бърз избор на стоки/услуги

Нова настройка в програмата : Нови настройки за бърз избор на стоки/услуги.


Запомняне данните за лице при създаване на документ

Нова възможност в програмата : Запомняне данните за лице при създаване на документ.


Нови настройки на таблиците за избор

Нова възможност в програмата : Нови настройки на таблиците за избор (тип "Селектор").


Ново право на достъп за склад - доставки

Нова настройка в програмата : Ново право на достъп за склад - доставки.


Ново поле в таблица Наличности - доставчик

Нова възможност в програмата : Ново поле в таблица Наличности - доставчик.


Запазване/зареждане на таблица Наличности

Нова възможност в програмата : Запазване/зареждане на таблица Наличности.


Мениджърски справки - отношение продажби/наличност

Нова възможност в програмата : Допълнение в мениджърски справки - отношение продажби/наличност.


"Място в склада" в таблица "Наличности"

Нова възможност в програмата : Ново поле "Място в склада" в таблица "Наличности".


Различни подредби на позициите при печат на документи

Нова възможност в програмата : Възможност за различни подредби на позициите при печат на документи.


Фаворизиране на оферта

Нова възможност в програмата : Възможност за фаворизиране на оферта.


Зареждане на цена при доставка

Нова настройка в програмата : Нова настройка за зареждане на цена при доставка.


Модул Пропуснати поръчки

Нов модул : Модул Пропуснати поръчки.


Сигнализация при продажба към контрагент на различна цена

Нова възможност в програмата : Сигнализация при продажба към контрагент на различна цена.


Потребителска подредба в Наличности

Нова възможност в програмата : Нова потребителска подредба в Наличности.


Цветове за контрагенти със схеми за ТО

Нова възможност в програмата : Различни цветове за контрагенти със схеми за ТО.


ДДИ и ДКИ по доставни документи

Нова възможност в програмата : ДДИ и ДКИ по доставни документи.


Модул Дилъри

Нов модул : Модул Дилъри.


Покупка на валута (Каса)

Подобрение : Нова реализация на покупка на валута (Каса).


Валутен курс за платежни документи

Нова характеристика на платежни документи : Конкретен валутен курс за платежни документи.

« 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 »