News

Управление на движението в Наличности

Подобрение : Подобрено управление на движението в прозорец Наличности.


Настройка за дървовидна структура на артикули

Нова настройка в програмата : Нова настройка за подразбираща се дървовидна структура на артикули.


Задаване на срок на плащане над зададен брой дни

Нова възможност в програмата : Блокировка за задаване на срок на плащане над зададен брой дни.


Класация на контрагенти по сделки

Нова възможност в програмата : Справка Класация на контрагенти по сделки - анализ по брой сделки.


Блокировка при просрочено плащане

Нова възможност в програмата : Блокировка за печат/склад при просрочено плащане над зададен брой дни.


Блокировка за редакция на контрагент

Нова настройка в програмата : Блокировка за редакция на контрагент при създаване на документ.


Блокировка за невалидни данъчен номер и БУЛСТАТ

Нова възможност в програмата : Блокировка за невалидни данъчен номер и БУЛСТАТ.


Блокировка за продажби без въведен дилър

Нова настройка в програмата : Блокировка за продажби без въведен дилър.


Нов адрес в Контрагенти - адрес за доставка

Нова възможност в програмата : Нов адрес в Контрагенти - адрес за доставка.


Меню за справки "Серийни номера"

Нова възможност в програмата : Ново меню за справки "Серийни номера".


Автоматизирано разделяне на продажни документи

Нова възможност в програмата : Автоматизирано разделяне на продажни документи по зададен критерий.


Маркировка "Отпечатан" на фактурни документи

Нова възможност в програмата : Нова маркировка "Отпечатан" на фактурни документи.


Информация в заглавието на програмата

Нова възможност в програмата : Нова информация в заглавието на главния прозорец на програмата.


Информация за задълженията на контрагент в документи

Нова възможност в програмата : Информация за задълженията на контрагент в документи.


Въвеждане на цена с ДДС с приспадната отстъпката

Нова възможност в програмата : Въвеждане на цена с ДДС с приспадната отстъпката.


Точност за въвеждане позициите по документ

Нова възможност в програмата : Увеличена е точността с която могат да се въвеждат позиции в документ.


Експорт на отчети в други формати

Нова възможност в програмата : Експорт на отчети в Excel и други формати.


Форматиран експорт на отчети

Нова възможност в програмата : Форматиран експорт в Excel, Word, RTF и HTML на отчети.


Автоматизиране експорта на фактурни документи

Нова възможност в програмата : Автоматизиране експорта на фактурни документи.


Информация за причина/заявка при създаване на документ

Нова възможност в програмата : Информация за причина/заявка при създаване на документ.


Отдалечени обекти - синхронизация на баркодове и шифри

Нова възможност в програмата : Отдалечени обекти - синхронизация на баркодове и шифри.


Блокировка за въвеждане на големи количества

Нова настройка в програмата : Блокировка за въвеждане на големи количества.


Ред на процедурите при създаване на документ

Нова настройка в програмата : Нова настройка за ред на процедурите при създаване на документ.


Подредба на номенклатури

Нова възможност в програмата : Подредба на номенклатури: Каси, Банкови сметки, Складове.


Статус на създаване на фактурни документи

Нова възможност в програмата : Статус на създаване на фактурни документи.

« 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 »