News

Блокировка при създаване на кредитно известие

Нова възможност в програмата : Блокировка при създаване на кредитно известие по документ.


Достъп до връзка с касов апарат

Нова настройка в програмата : Достъп до връзка с касов апарат от меню Склад - чакащи.


Достъп до експорт на документ

Нова настройка в програмата : Достъп до експорт на документ от меню Склад - чакащи.


Плащане в брой на ДДС над зададена сума

Нова настройка в програмата : Проверка (ограничение) за плащане в брой на ДДС над зададена сума.


Класация на стоки/услуги

Нова справка : Нова справка (допълнение) към Класация на стоки/услуги (мениджърска).


Количество нула при избор на стока

Нова настройка в програмата : Количество нула при избор на стока.


Зареждане на цена за клиент

Нова възможност в програмата : Автоматично зареждане на продажна цена за клиент.


Система за синхронизация експорт/импорт на документи

Нова възможност в програмата : Система за синхронизация експорт/импорт на документи в модул Отдалечени обекти.


Филтър на Платежни документи

Нова справка : Филтър на Платежни документи без или с нарушена връзка с Фактурни документи.


Филтър по документи без позиции

Нова справка : Филтър по документи без позиции във Фактурни документи.


Филтър по отдалечен обект

Нова справка : Филтър по код на отдалечен обект във Фактурни и Платежни документи.


"Активност" в Артикули и Наличности

Нова възможност в програмата : Поле "активност" в Артикули - структура и Наличности.


ДДС при създаване на документ

Ново право на достъп : Право за смяна на бутон ДДС при създаване на документ.


CM FrxExport Version 1.02

New version 1.02 has been released of CM FrxExport Utility.


Насрещни доставки по документ

Нова справка : Справка за насрещни доставки по позициите на документ (продажба, трансфер).


Хронологични ведомости

Нова справка : Хронологични ведомости по дневник продажби.


Касова наличност - информация за аванси и актива

Нова справка : Справка касова наличност - информация за аванси и актива.


Настройка за издаване само на данъчни фактури

Нова настройка в програмата : Нова настройка за издаване само на данъчни фактури.


Посещенията в секция "Администриране"

Нова възможност в програмата : Нова справка за посещенията в секция "Администриране".


Запазване/зареждане на Маркировка в Наличности

Нова възможност в програмата : Запазване/зареждане на Маркировка в таблица Наличности.


Филтриране по контрагент в таблиците с документи

Нова възможност в програмата : Улеснено филтриране по контрагент в таблиците с документи.


Сечения при справки в таблица Движение

Нова възможност в програмата : Възможност за сечения при справки в таблица Движение.


Каса и банка: Аванс - връщане

Нова възможност в програмата : Нова операция в каса и банка: Аванс - връщане.


Печат на експортиран или заключен фактурен документ

Нова настройка (права) : Право за печат на експортиран или заключен фактурен документ.


Модул Секретност

Нова възможност в програмата : Разширение на модул секретност.

« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »