News

Допълнения в генератора на заявки към доставчици

В уникалният генератор на заявки в програмата CM Story са направени допълнения за още по-прецизна и улеснена работа свързани с филтриране по доставчик и група.


Отдалечени обекти - FTP движение на пакетите и автоматизация

Създаден е нов модул в програмата с FTP възможности. С него е реализиран трансфер на пакетите с информация в модул Отдалечени обекти, още една стъпка към пълна автоматизация на комуникацията между отдалечените инсталации на програмата CM Story.


Отдалечени обекти - нова конвенция за именоване

В модул Отдалечени обекти е въведена нова конвенция за именоване на комуникационните файлове от и към отдалечените обекти. Тя трябва да улесни работата, разпознаването и да намали възможностите за грешни или изчезнали (пропуснати) пакети с информация.


Улеснена смяна на дата/час на складов документ

При извършване на складова операция, която е с дата различна от тази на фактурния документ, често се налага изравняване на датите с цел нормализиране процедурата по преизчисление на себестойностите.


Сравняване на наличности в различни данни

Създадена е процедура за сравняване на количествата в таблиците с наличности по складове в различни комплекти данни.


Разделяне на документи

Разработена е нова сервизна функция за преместване на позиции от един даокумент в друг - с цел улеснено отработване на потребителски грешки или обективна необходимост.


Справка за наличности/движение в минал период

Новата мениджърска справка позволява анализ на минал период по под-периоди, например месеците на една година, като се показват направеното движение и наличностите в края на под-периодите. На тази база могат да се изведат и други параметри.


Заключване на период

В сервизната функция "Приключване на период" са добавени права за достъп и отделна процедура "Заключане на период".


Подобрения във фактурни и платежни документи

В интерфейса на прозорците за менажиране на таблиците с фактурни и платежни документи са направени подобрения - смяна на данни и увеличение на скоростта.


Подобрен експорт към Excel

Все още доста потребители използват 16-битовата версия на програмата CM Story. За тяхно улеснение е решен проблема с шрифта при експорт към Excel и са разработени два нови типа експорт: xls с разделител табулация и модул използващ 32-битовта версия с нейните подобрени възможности.


Универсален импорт на данни

Разработена е нова универсална процедура за импортиране на данни от други източници. За сега тя е вградена при импортиране в таблиците Контрагенти, Адресник и Артикули - структура.


Модул Продажби онлайн

Продажби онлайн е модул, който позволява следене на продажбите от няколко сесии едновременно, а дори и в една сесия, когато в един документ се избере волно или неволно една и съща стока повече от един път. Новата технология позволява ако от няколко работни места се продават стоки от един и същи склад, да се избягва продажба на количество, което в същия момента друг е продал (или продава в момента).


Подобрения в интерфейса на документи

Подобрения в интерфейса на документи - справки.


Промяна на цени при продажба

Нова настройка в програмата: Промяна на цени при продажба.


Подобрение на системата за следене на последната сесия

Подобрение на системата за следене на последната сесия при създаване на документ.


CM Table Repair Version 2004c

New version 2004c has been released of CM Table Repair Utility. In version 2004c: auto repairing process is now extended to invalid memo files, possibility to check all tables in a folder for corruption, auto-repairing works also, many improvements.


Ефективност при доставки

Нова възможност в програмата: Ефективност при доставни документи. До сега в програмата не се калкулираше ефективност по доставни документи, като се залагаше нулева ефективност. Сега вече е създаден механизъм за калкулиране на ефективност по доставни документи на базата на една от продажните цени на съответните стоки.


CM Table Repair Version 2004b

New version 2004b has been released of CM Table Repair Utility.


CM Table Repair Version 2004a

New version 2004a has been released of CM Table Repair Utility.


Подобрен експорт на отчети

Подобрен експорт на отчети в Excel, нов експорт в HTML.

При генериране на отчет - експорт във файл, има създадена нова възможност за експорт - в HTML формат - simple. Този експорт е директен, т.е. файла се създава ред по ред от програмата и не се налага използването на автоматизация с външни програми като Word и Excel. Освен това създадения файл е с опростени форматировки, и е удобен за последващо включване в Интернет страници. Новият експорт работи както в 32-битовата версия на програмата, така и в 16-битовата.


CM Table Compare Version 2004a

New version 2004a has been released of CM Table Compare Utility.


CM FrxExport Version 2.0

New version 2.0 has been released of CM FrxExport Utility.


Контрол в секция "Платен" на документи

Нова възможност в програмата : Контрол в секция "Платен" на документи.


Избор стока по код на контрагента

Нова възможност в програмата : Избор стока по код на контрагента при създаване на документ.


CM Table Repair Version 2003a

New version 2003a has been released of CM Table Repair Utility.

« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »