News

Ускорено менажиране на наличности

Нова възможност в програмата : Ускорено менажиране на наличности.


Модул за графични анализи

Нов модул : Модул за графични анализи CM Graph.


Менажиране на множество комплекти данни

Нова възможност в програмата : Улеснено менажиране на множество комплекти данни.


Нарушаване на хронологията по системна дата на документи

Повишаване сигурността на програмата : Блокировка при нарушаване на хронологията по системна дата на документи.


Нарушаване на хронологията по датата на касови документи

Повишаване сигурността на програмата : Блокировка при нарушаване на хронологията по датата на касови документи.


Непрвомерно създадени документи и плащания

Нови справки : Справки за непрвомерно създадени документи и плащания.


Автоматично подсещане за валутен курс

Нова възможност : Автоматично подсещане за въвеждане на валутен курс за деня.


Схеми за търговски отстъпки

Нова възможност (модул) в програмата : Схеми за търговски отстъпки по клиенти и групи стоки/услуги.


Филтриране на наличности при избор на стока/материал

Нова възможност в програмата : Улеснения за филтриране на таблиците с наличности при избор на стока/материал.


Автоматично разделяне на документи по вид сделки

Нова възможност в програмата : Възможност за автоматично разделяне на документи с облагаеми/необлагаеми сделки.


Търговска отстъпка на позициите по документ

Нова възможност в програмата : Възможност за търговска отстъпка на всеки ред от документа.


Право за достъп за корекция на документи

Нова настройка : Ново право за достъп за корекция на експортирани/импортирани документи.


Право на достъп за създаване на документи

Нова настройка : Право на достъп за създаване на документи от определени складове.


Подредба по азбучен ред в Наличности

Структурно изменение : Нов начин за подредба по азбучен ред в Наличности.


Маркировка на артикул като стока/услуга

Нова характеристика на артикули : Нов начин за маркировка на артикул като стока/услуга.


Актуализация на документите при импорт

Нова характеристика в модул Отдалечени обекти : Актуализация на документите при импорт от отдалечен обект.


Маркировка на складовете за отдалечен обект

Нова характеристика на складове : Нова маркировка на складовете за отдалечен обект.


Настройка за начало на код артикул

Нова настройка за наменклатури : Настройка за начало на код при нов артикул.


Експорт/импорт в Excel

Нова процедура : Експорт/импорт на документ в Excel.


Отдалечени обекти - синхронизация

Новa процедура : Отдалечени обекти - синхронизация на номенклатури.


Отдалечени обекти - център

Нов модул : Отдалечени обекти - център.


Отдалечени обекти - обект

Нов модул : Отдалечени обекти - обект.


Универсален експорт/импорт

Нова процедура : Универсален експорт/импорт на документ.


Избор на стоки

Улеснение : Бърз избор на стоки и "Да" на документ.


Модул Оферти

Нов модул : Оферти.

« 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 »