Трансфер между отдалечени обекти

Нова възможност в програмата : Възможност за трансфер между отдалечени обекти.


Обобщаване на позициите по документ при създаване

Нова възможност в програмата : Процедура за обобщаване на позициите по документ при създаване.


Отдалечени обекти - проверка на трансфери при импорт

Подобрение : Отдалечени обекти - проверка на трансфери при импорт.


Отдалечени обекти - възможност за множество складове

Нова възможност в програмата : Отдалечени обекти - възможност за множество складове.


Настройки на таблиците с данни

Нова възможност в програмата : Нови настройки на таблиците с данни.


Оборот при Търговски отстъпки за минал период

Нова възможност в програмата : Оборот при Търговски отстъпки за минал период.


Филтър по документ(и) в наличности

Нова възможност в програмата : Нов филтър по документ(и) в наличности.


Класация на контрагенти по сделки

Нова справка : Нова мениджърска справка Класация на контрагенти по сделки.


Задължения на/към контрагент при създаване на документ

Нова възможност в програмата : Справка за задълженията на/към контрагент при създаване на документ.


Персонални настройки на потребителя

Нова настройка в програмата : Нови персонални настройки на потребителя.


Настройка за автоматично зареждане на продажна цена

Нова настройка в програмата : Нова настройка за автоматично зареждане на продажна цена.


Ново поле в Наличности "В опаковка за продажба"

Нова възможност в програмата : Ново поле в Наличности "В опаковка за продажба".


Регистър на последните доставки на изчерпани стоки/материали

Нова възможност в програмата : Регистър на последните доставки на изчерпани стоки/материали.


Автоматичното преизчисляване при отмяна на позиция в движение

Нова настройка в програмата : Настройка за автоматичното преизчисляване при отмяна на позиция в движение.


Изпращане на E-mail от програмата

Нова възможност в програмата : Възможност изпращане на E-mail от програмата.


Архивиране и изпращане с E-mail на експортирани документи

Нова възможност в програмата : Възможност за архивиране и изпращане с E-mail на експортирани документи.


Зареждане на ненулева партида при продажби/трансфери

Нова възможност в програмата : Автоматично зареждане на ненулева партида при продажби/трансфери.


Синхронизация на данни от централен компютър

Нова възможност в програмата : Възможност за синхронизация на данни от централен компютър (Отдалечени обекти).


Настройка за генериране на * или отриц.количество

Нова настройка в програмата : Настройка за генериране на * или допускане на отриц.количество в Acc склад.


Възможност за поддтискане печат на име на артикул

Нова възможност в програмата : Възможност за поддтискане печат на име на артикул.


Запомняне последната подредба на таблиците за избор

Подобрение : Запомняне последната подредба на таблиците за избор.


Процедура за дублирани при създаване на документ

Нова възможност в програмата : Процедура за дублирани при създаване на документ.


Зареждане на цена по подразбиране при доставка

Подобрение : Зареждане на цена по подразбиране при доставка.


Подразбиращ се срок на плащане при продажба

Нова възможност в програмата : Възможност за подразбиращ се срок на плащане при продажба.


Филтър при таблицата с чакащи складова операция документи

Нова възможност в програмата : Нов филтър при таблицата с чакащи складова операция документи.

« 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 »