Експорт на отчети в други формати

Нова възможност в програмата : Експорт на отчети в Excel и други формати.


Форматиран експорт на отчети

Нова възможност в програмата : Форматиран експорт в Excel, Word, RTF и HTML на отчети.


Автоматизиране експорта на фактурни документи

Нова възможност в програмата : Автоматизиране експорта на фактурни документи.


Информация за причина/заявка при създаване на документ

Нова възможност в програмата : Информация за причина/заявка при създаване на документ.


Отдалечени обекти - синхронизация на баркодове и шифри

Нова възможност в програмата : Отдалечени обекти - синхронизация на баркодове и шифри.


Блокировка за въвеждане на големи количества

Нова настройка в програмата : Блокировка за въвеждане на големи количества.


Ред на процедурите при създаване на документ

Нова настройка в програмата : Нова настройка за ред на процедурите при създаване на документ.


Подредба на номенклатури

Нова възможност в програмата : Подредба на номенклатури: Каси, Банкови сметки, Складове.


Статус на създаване на фактурни документи

Нова възможност в програмата : Статус на създаване на фактурни документи.


Запазване/зареждане на операция (създаване на документ)

Нова възможност в програмата : Избор на място при запазване/зареждане на операция (създаване на документ).


Предмет на сделката (създаване на документ)

Нова възможност в програмата : Нова номенклатура за Предмет на сделката (създаване на документ).


Избор на програма при архивиране

Нова възможност в програмата : Избор на типа програма при оперативно архивиране.


Автоматизиране избора на стоки/услуги при създаване на документ

Нова възможност в програмата : Автоматизиране избора на стоки/услуги при създаване на документ.


Логически склад в платежни документи

Нова възможност в програмата : Маркер за логически склад в платежни документи.


Актуализация на цени при създаване на документ

Нова възможност в програмата : Актуализация на цени при създаване на документ.


Бърз избор на стоки/услуги

Нова настройка в програмата : Нови настройки за бърз избор на стоки/услуги.


Запомняне данните за лице при създаване на документ

Нова възможност в програмата : Запомняне данните за лице при създаване на документ.


Нови настройки на таблиците за избор

Нова възможност в програмата : Нови настройки на таблиците за избор (тип "Селектор").


Ново право на достъп за склад - доставки

Нова настройка в програмата : Ново право на достъп за склад - доставки.


Ново поле в таблица Наличности - доставчик

Нова възможност в програмата : Ново поле в таблица Наличности - доставчик.


Запазване/зареждане на таблица Наличности

Нова възможност в програмата : Запазване/зареждане на таблица Наличности.


Мениджърски справки - отношение продажби/наличност

Нова възможност в програмата : Допълнение в мениджърски справки - отношение продажби/наличност.


"Място в склада" в таблица "Наличности"

Нова възможност в програмата : Ново поле "Място в склада" в таблица "Наличности".


Различни подредби на позициите при печат на документи

Нова възможност в програмата : Възможност за различни подредби на позициите при печат на документи.


Фаворизиране на оферта

Нова възможност в програмата : Възможност за фаворизиране на оферта.

« 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 »