Анализ за доставка на стока

Нова справка в Наличности : Анализ за доставка на стока.


Серийно издаване на фактури

Нов модул: Серийно издаване на фактури.


Експорт на ДДС

Нова процедура : Експорт на ДДС към формата на данъчните служби.


Отдалечени обекти

Нов модул : Отдалечени обекти.


Обединяване на контрагенти

Нова процедура в Контрагенти : Обединяване на контрагенти.


Модул Заявки

Нов модул: Заявки. В базата данни се поддържат два типа заявки:
- от клиент
- към доставчик.

« 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 »