Филтър според възможност за изпълнение при продажба/трансфери

Нова възможност в програмата : Нов филтър според възможност за изпълнение при продажба/трансфери.


Срок на годност на партида

Нова възможност в програмата : Срок на годност на всяка партида.


Настройка за прехвърляне на Тегло/Вопаковка при трансфер

Нова настройка в програмата : Настройка за прехвърляне на Тегло/Вопаковка при трансфер.


Менажиране на движение в прозорец Наличности

Нова възможност в програмата : Подобрено менажиране на движение в прозорец Наличности.


Нови възможности в таблица Оферти

Нова възможност в програмата : Нови възможности в таблица Оферти (от доставчик).


Генериране на заявки към доставчици

Нова процедура в програмата : Анализ и генериране на заявки към доставчици.


Нови права за достъп при създаване на документи

Нова настройка (права) : Нови права за достъп при създаване на документи.


Ново поле "Информация за продукта"

Нова възможност в програмата : Ново поле "Информация за продукта".


Глобална промяна на цени

Нова възможност в програмата : Нови възможности при глобална промяна на цени.


Ускорено менажиране на наличности

Нова възможност в програмата : Ускорено менажиране на наличности.


Модул за графични анализи

Нов модул : Модул за графични анализи CM Graph.


Менажиране на множество комплекти данни

Нова възможност в програмата : Улеснено менажиране на множество комплекти данни.


Нарушаване на хронологията по системна дата на документи

Повишаване сигурността на програмата : Блокировка при нарушаване на хронологията по системна дата на документи.


Нарушаване на хронологията по датата на касови документи

Повишаване сигурността на програмата : Блокировка при нарушаване на хронологията по датата на касови документи.


Непрвомерно създадени документи и плащания

Нови справки : Справки за непрвомерно създадени документи и плащания.


Автоматично подсещане за валутен курс

Нова възможност : Автоматично подсещане за въвеждане на валутен курс за деня.


Схеми за търговски отстъпки

Нова възможност (модул) в програмата : Схеми за търговски отстъпки по клиенти и групи стоки/услуги.


Филтриране на наличности при избор на стока/материал

Нова възможност в програмата : Улеснения за филтриране на таблиците с наличности при избор на стока/материал.


Автоматично разделяне на документи по вид сделки

Нова възможност в програмата : Възможност за автоматично разделяне на документи с облагаеми/необлагаеми сделки.


Търговска отстъпка на позициите по документ

Нова възможност в програмата : Възможност за търговска отстъпка на всеки ред от документа.


Право за достъп за корекция на документи

Нова настройка : Ново право за достъп за корекция на експортирани/импортирани документи.


Право на достъп за създаване на документи

Нова настройка : Право на достъп за създаване на документи от определени складове.


Подредба по азбучен ред в Наличности

Структурно изменение : Нов начин за подредба по азбучен ред в Наличности.


Маркировка на артикул като стока/услуга

Нова характеристика на артикули : Нов начин за маркировка на артикул като стока/услуга.


Актуализация на документите при импорт

Нова характеристика в модул Отдалечени обекти : Актуализация на документите при импорт от отдалечен обект.

« 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 »