Основен прозорец на програмата CM Story

Създадени са възможности за контрол (избор) на някои елементи от интерфейса: заглавен ред на програмата, статус бар (футер), toolbar и максимисраност на прозореца. Те са налични за информация и промяна от основния прозорец на програмата, в близост до бутона за изход и настройки.


Импорт и експорт в друг формат през OpenOffice

В програмата са реализирани нови импортни и експортни филтри с използване (automotion) на безплатния пакет OpenOffice.org. Това ще се използва като алтернатива на използвания MS Excel.


Създаване на фактурен документ

Разработен е настройваем механизъм за импорт на документ. Чрез него могат автоматизирано да се импортират трудоемки за въвеждане данни, получени от различни контрагенти (доставчици на услуги, GSM, горива и др.).


Фактурни документи - Именоване на файла при експорт във файл

В програмата е реализирана нова схема за съставяне на подразбиращото се име и местоположение на файла в който се експортира (txt, pdf, xls и т.н.). Новата схема, заедно с описаната по-рано възможност за PDF експорт, създават възможност с няколко клика да се изпрати фактурен документ към контрагента.


Фактурни документи: Ново поле "Начин на създаване на поръчката"

Тази възможност е с цел направа на справки по фактурни документи, като за целта при създаването им се отбелязва установен код.


Нов вид номенклатура в Артикули - шифри

Консуматив (в допълнение на съществуващите стока, услуга и т.н.), Кодът е 6. Може да се променя от Артикули шифри, Артикули - партиди, Артикули - структура.


Улеснен начин за избиране на позициите при създаване на документ

Представлява поле за УНИВЕРСАЛЕН избор по код, в който мига курсора след като е избран контрагента по сделката. При това:


Импорт на артикули, документи и др.

В специализирания прозорец за импорт на данни в програмата от Excel и текстови файлове има подобрения, които позволяват по-гъвкава работа с файлове създадени с по-нови версии на Excel.


Експорт в pdf формат

В програмата CM Story е вградена възможност за експорт на всеки направен отчет в PDF или JPEG формат.


Справка "Анализ на вземанията и оборота":

Новата справка се намира в Мениджърски справки. Тя дава възможност за следене на работата във фирмата и сравнение с минали периоди.

« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »