News

Справка за оборота на касов апарат

Създадена е нова спрака в програмата CM Story за сверяване с разпечатвания дневен оборот на фискалния касов апарат.


Автоматична инсталация на програмата

Модулът за автоматична инсталация на нови версии (осъвременяване - update) на програмата CM Story е разширен с няколко нови възможности за местоположение на инсталационните файлове. Това ще улесни потребителите и ще подобри поддръжката на програмата.


Блокировки при серийно създаване на документи

В програмата CM Story е въведена блокировка за създаване на документи от потребителите в локалната мрежа при предприето серийно импортиране на документи: фактурни, платежни. Това ще повиши надеждността на транзакциите при силно натоварени сървъри и мрежи.


Касово плащане на документи

Създадена е нова блокировка срещу "надплащане" на документи.


Обобщен печат на документи

Усъвършенствана е възможността за обобщен (свободен) печат на документи с добавянето на бутон за зареждане на съществуващите позиции по документа като мостра за редактиране.


Комбинирано плащане по документи

Нов тип за плащане при създаване на документи: комбинирано по каса и банка. Това позволява реални ситуации да се имплементират по-лесно в програмата CM Story.


Модул Пакетни сделки

Готов е нов модул в програмата CM Story: Пакетни сделки. С него могат да се правят мостри за еднотипни сделки, състоящи се от един или повече документи, които може да са от различен тип и набор от стоки/услуги.


Избор на банкова сметка за документа

Създаден е механизъм за асоцииране на банкова сметка за печат към документите маркирани за плащане по банков път. Изборът става от съществуващата номенклатура със сметки.


Прецизен контрол на действията при създаване на документ

При създаване на документ е създадена възможност за контрол от страна на потребителя на предварително дефинираните действия: печат, плащане, издаване на искане към склад, складова операция.


Преизчисляване на документи, митнически документи

Редица подобрения в менажирането на митнически документи - възможност за избор на валута и контрагент за този вид документи, възможност за корекция на сумата и др. Корекция на ТО при всякакъв вид документи.

« 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 »