News

Промяна на цени по оферта

Създадена е възможност за глобална промяна на продажни цени в наличности по последна оферирана цена или по конкретна оферта.


CM Table Repair new version 2006a

In this version new reporting functionalities and handling read-only files. Many improvements, changed parameters for flexible calling.


Изпращане за поддръжка

В програмата е създаден автоматизиран механизъм за изпращане на ключови файлове за анализ към поддържащата фирма. Това е нова крачка към по-добро обслужване на клиентите на CM Story.


Задължения контрагенти

Справка "Активи" и мениджърските справки са допълнени със справка Задължения на/към контрагенти.


Права за анулиране на платежни документи

Създадени са нови права за анулиране и отмяна на платежни документи: касови и банкови.


Автоматичен стартер на задачи

Създаден е нов мощен модул в програмата, който може да подобри организацията на работа във фирмите използващи CM Story, особено където има динамичен трансфер на данни между центъра и отдалечените обекти през Интернет.


Деархивиране на данни

В програмата CM Story е създадена нова процедура за деархивиране на данни от създаден преди това пълен или минимален архив. Тя допълва съществуващата подобна процедура в Архиватора на данни.


CM FrxExport Version 2006a

New version 2006a has been released of CM FrxExport Utility.


Експорт към програмата на НАП за ДДС

Направени са необходимите изменения свързани главно с промените от 01.01.2006 г. с отпадането на данъчния номер и заместването му с БУЛСТАТ-а на фирмите.


Автоматизирано архивиране на данните

В програмата е въведен нов начин за автоматизирано архивиране на данните. Процедурата се изпълнява непосредствено преди пакетиране/индексиране и е настройваема.

« 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 »