News

Интрастат дневник на пристиганията

В програмата CM Story е създадена нова справка - Интрастат дневник на пристиганията. Данните се подават ежемесечно и касаят доставки - внос от Европейския съюз.


Улеснения при избор на позиции

Нови възможности за избор на позиции (стоки/услуги и т.н.) при създаване на документ - избор от списък с артикули - шифри и артикули - партиди.


Филтриране по доставчик при избор на стока/материал

Нова възможност в програмата : Възможност за филтриране на таблиците с наличности при избор на стока/материал по доставчик.


Модул за бързи продажби

Готов е модулът в програмата CM Story за бързи продажби, подходящ за използване в магазини на щанд, супермаркиети и др.


Модул отдалечени обекти – обратна синхронизация

Новата разработка представлява синхронизиране от центъра към отдалечения обект на документи дошли от обекта, но разплатени в центъра (напр. по банка).


Контрагенти с еднакъв БУЛСТАТ

В програмата CM Story по различни причини е допустимо да има по няколко записа в номенклатурата за контрагенти с един БУЛСТАТ (идентификационен номер). Създадени са възможности за анализ и обединяване на подобни контрагенти.


CM Table Repair new version 2006b

In this version new action possibilities after ordinary and/or read/write table check: pack, reindex, zap, copy and export in different formats.


Счетоводна дата за платежни документи

В касови и банкови документи на програмата CM Story е въведено ново поле за счетоводна дата. То се използва при експорт към счетоводни системи.


Модул Изображения

Готов е новият дългоочакван и атрактивен модул. С него към всеки продукт може да се асоциира едно или повече изображения, които да се използват за различни цели, както и за улесняване разпознаването на стоките при избора им.


Транспортен модул

Новият модул трябва да улесни процеса на разнасяне на поръчки до контрагенти, плащането от и към тях и др. Предназначен е за фирми, които имат нормална практика със свой транспорт и шофьори (куриери) да обслужват клиентите си.

« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »