News

Създаване на фактурен документ

Улеснен е обобщения печат след създаване на фактурен докумет, както и създаването на фактура от поръчка.


Наличности - показване и редакция на цената с ДДС

Реализирана е нова възможност - бутон, с който може да се превключи и в Наличности цените да се показват с ДДС и обратно.


Контрагенти - редакция на група избрани контрагенти

Нов бутон "Групова промяна на променените полета за записите по текущия филтър".


CM Table Repair new version 2009a

New in this version: "Get healthy header" possibility; PACK test & repair against hidden memo error 41.


Импорт на фактурни документи

Разработен е специален прозорец за улеснен импорт на фактурни документи и позициите по тях. Форматът на импортирания файл може да бъде различен: Excel, текстови и др.


Смяна на партида (код) в движение

В прозорец Движение смяната на партида е улеснено. За целта е необходимо съответното право на достъп: специално движение.


Подобрен експорта в Excel при генериране на отчет

Цялостно е подобрен експорта в Excel формат (опцията "Изход във файл", "XLS - форматиран таблично".


Модул за графични анализи

В програмата CM Story е интегриран нов модул за графични анализи, който позволява бързо и лесно да се съставят и показват графики в различни ситуации, както и да се записват готовите диаграми в специално създадената графична библиотека.


Улеснено търсене при избор на стоки и услуги

В програмата CM Story е създаден нов механизъм за бързо и лесно намиране на желаната номенклатура при избор на стоки и услуги.


Улеснение при създаване на еднотипни документи

В програмата CM Story е създадена възможност за зареждане на избран документ като мостра при създавне на нови документи - доставки, продажби, трансфери.

« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »