News

Справка "Анализ на вземанията и оборота":

Новата справка се намира в Мениджърски справки. Тя дава възможност за следене на работата във фирмата и сравнение с минали периоди.


Експорт на таблици в Excel

Разработена е нова възможност за форматиран експорт в Excel на почти всички таблици, които се визуализират в програмата. Форматираният експорт е с възможност за контрол на броя и поредността на колоните в Excel файла.

Стартиране: - при обикновени таблици - Alt+S ако е зиписано в лентата под таблицата; - при прозорци от тип Наличности, Фактурни, касови и др. - над всяка таблица малкото бутонче "Справки", "Експорт в друг формат" По подразбиране форматирането е включено и може да се превключва.

Новата възможност улеснява преноса, използването, отпечатването, обработката на всякакви данни от програмата. Налична е само ако е инсталирана програмата Microsoft Excel на компютъра на който е стартирана програмата.


Цени с ДДС и без ДДС при справки в Наличности и Движение

В прозорците за задаване на условия след избора на "лупичката" за направа на справки има нов маркиращ бутон "Включен ДДС".


Създаване на документ - избор на стока

Реализирана е сигнализация при достигане на количества по-малки или равни на въведен лимит.


Редакция на т.н. "бързи" или "DOS" части на отчетите

Тази информация е само за системни администратори на CM Story.


Стартиране на програмата

Създадени са допълнителни възможности за стартиране с команден ред или с меню в текстови файл.CM Table Repair new version 2010a

This is a bug fix release with extensive testing with Visual Foxpro 6, 7, 8, 9 - proper usage of respective commands. Siutable implementation in Windows 7 environment.


Създаване на документ - закръгления

Създаден е механизъм за контрол върху обекта на закръгление - единичната цена с ДДС или без ДДС.


Обобщен печат на фактури

Подновен е интерфейса за създаване и печат на обобщени фактури.

« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »