CM Table Repair Version 2004b

New version 2004b has been released of CM Table Repair Utility.


CM Table Repair Version 2004a

New version 2004a has been released of CM Table Repair Utility.


Подобрен експорт на отчети

Подобрен експорт на отчети в Excel, нов експорт в HTML.

При генериране на отчет - експорт във файл, има създадена нова възможност за експорт - в HTML формат - simple. Този експорт е директен, т.е. файла се създава ред по ред от програмата и не се налага използването на автоматизация с външни програми като Word и Excel. Освен това създадения файл е с опростени форматировки, и е удобен за последващо включване в Интернет страници. Новият експорт работи както в 32-битовата версия на програмата, така и в 16-битовата.


CM Table Compare Version 2004a

New version 2004a has been released of CM Table Compare Utility.


CM FrxExport Version 2.0

New version 2.0 has been released of CM FrxExport Utility.


Контрол в секция "Платен" на документи

Нова възможност в програмата : Контрол в секция "Платен" на документи.


Избор стока по код на контрагента

Нова възможност в програмата : Избор стока по код на контрагента при създаване на документ.


CM Table Repair Version 2003a

New version 2003a has been released of CM Table Repair Utility.


Блокировка при създаване на кредитно известие

Нова възможност в програмата : Блокировка при създаване на кредитно известие по документ.


Достъп до връзка с касов апарат

Нова настройка в програмата : Достъп до връзка с касов апарат от меню Склад - чакащи.