Заключване на период

В сервизната функция "Приключване на период" са добавени права за достъп и отделна процедура "Заключане на период".


Подобрения във фактурни и платежни документи

В интерфейса на прозорците за менажиране на таблиците с фактурни и платежни документи са направени подобрения - смяна на данни и увеличение на скоростта.


Подобрен експорт към Excel

Все още доста потребители използват 16-битовата версия на програмата CM Story. За тяхно улеснение е решен проблема с шрифта при експорт към Excel и са разработени два нови типа експорт: xls с разделител табулация и модул използващ 32-битовта версия с нейните подобрени възможности.


Универсален импорт на данни

Разработена е нова универсална процедура за импортиране на данни от други източници. За сега тя е вградена при импортиране в таблиците Контрагенти, Адресник и Артикули - структура.


Модул Продажби онлайн

Продажби онлайн е модул, който позволява следене на продажбите от няколко сесии едновременно, а дори и в една сесия, когато в един документ се избере волно или неволно една и съща стока повече от един път. Новата технология позволява ако от няколко работни места се продават стоки от един и същи склад, да се избягва продажба на количество, което в същия момента друг е продал (или продава в момента).


Подобрения в интерфейса на документи

Подобрения в интерфейса на документи - справки.


Промяна на цени при продажба

Нова настройка в програмата: Промяна на цени при продажба.


Подобрение на системата за следене на последната сесия

Подобрение на системата за следене на последната сесия при създаване на документ.


CM Table Repair Version 2004c

New version 2004c has been released of CM Table Repair Utility. In version 2004c: auto repairing process is now extended to invalid memo files, possibility to check all tables in a folder for corruption, auto-repairing works also, many improvements.


Ефективност при доставки

Нова възможност в програмата: Ефективност при доставни документи. До сега в програмата не се калкулираше ефективност по доставни документи, като се залагаше нулева ефективност. Сега вече е създаден механизъм за калкулиране на ефективност по доставни документи на базата на една от продажните цени на съответните стоки.

« 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 »