News

Експорт към счетоводна програма WorkFlow

Реализиран е експорт и синхронизиращи процедури към счетоводната програма на фирма Бизнес Софт.


Отдалечени обекти - синхронизация

Предприети са поредица от автоматизирани процедури и блокировки за по-сигурно обслужване и гладко протичане на четиритактовия цикъл на синхронизацията: CE, RI, RE, CI.


Архиватора на програмата - с FTP възможности

Архиваторът на програмата, който се използва както за архивиране на данните, така и за други помощни цели, е снабден с възможност за изпращане с FTP на създадения компресиран файл.


Допълнения в генератора на заявки към доставчици

В уникалният генератор на заявки в програмата CM Story са направени допълнения за още по-прецизна и улеснена работа свързани с филтриране по доставчик и група.


Отдалечени обекти - FTP движение на пакетите и автоматизация

Създаден е нов модул в програмата с FTP възможности. С него е реализиран трансфер на пакетите с информация в модул Отдалечени обекти, още една стъпка към пълна автоматизация на комуникацията между отдалечените инсталации на програмата CM Story.


Отдалечени обекти - нова конвенция за именоване

В модул Отдалечени обекти е въведена нова конвенция за именоване на комуникационните файлове от и към отдалечените обекти. Тя трябва да улесни работата, разпознаването и да намали възможностите за грешни или изчезнали (пропуснати) пакети с информация.


Улеснена смяна на дата/час на складов документ

При извършване на складова операция, която е с дата различна от тази на фактурния документ, често се налага изравняване на датите с цел нормализиране процедурата по преизчисление на себестойностите.


Сравняване на наличности в различни данни

Създадена е процедура за сравняване на количествата в таблиците с наличности по складове в различни комплекти данни.


Разделяне на документи

Разработена е нова сервизна функция за преместване на позиции от един даокумент в друг - с цел улеснено отработване на потребителски грешки или обективна необходимост.


Справка за наличности/движение в минал период

Новата мениджърска справка позволява анализ на минал период по под-периоди, например месеците на една година, като се показват направеното движение и наличностите в края на под-периодите. На тази база могат да се изведат и други параметри.

« 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 »