News

Модул Продажби онлайн - нова блокировка

В модул Продажби онлайн, който позволява следене на продажбите от няколко сесии едновременно, е добавена нова предупредителна блокировка. Тя ще намали риска за продажба на количество, което друг е продал (или продава) в същия момент.


Подобрена работа на "бърз" печат

Програмата CM Story има уникални възможности за т.н. "бърз" (или DOS) печат. В 32-битовата версия на програмата е въведено директно управление на този тип печат и принтери, което ускорява и улеснява зареждането на специализираните шрифтове и самите файлове за отпечатване.


CM Table Repair new version 2005a

Check and repair utility for Visual FoxPro, FoxPro and other DBF tables. You can see and repair nearly all items in the header and structure of the table and memo files. It can be called to automatically repair bad tables. In version 2005a: repairing tables over 2 Gb, backup and autobackups, support for more table types, many improvements.


Оптимизирани справки по документи и движение

Най-тежките справки от гледна точка на бързодействие - в движение и фактурни документи, са оптимизирани чрез опцията селектиране в локален курсор или директно отваряне на съответния файл според очаквания брой записи в резултата. Начина може да се укаже и от потребителя.


Подобрена организация на данните

Организацията на директорната структура на данните в програмата CM Story е променена. Това е направено с цел по-ефективно архивиране, както и за защита от неправомерен достъп.


Оптимизиран интерфейс за справки

Прозорците за задаване на условия и справки за фактурни, складови, платежни документи и различните видове движения имат подобрен интерфейс и бързодействие.


Различен фон за различните комплекти с данни

Програмата CM Story може да работи с различни комплекти данни (фирми). Сега е вградена възможност отворените прозорци с различни данни да имат различен фон. Това ще улесни потребителите и ще намали неволните грешки за въвеждане/справки в погрешен пакет.


Анулиране на документи

Наред със съществуващата процедура за отмяна, в програмата CM Story е въведена нова възможност за анулиране на фактурни документи.


Автоматична инсталация на програмата през Интернет

Готов е модула за автоматична инсталация на новите версии на програмата CM Story. Това ще улесни потребителите на програмата, ще повиши надеждността на процеса на инсталация и ще подобри поддръжката на програмата.


Отдалечени обекти - подобрена синхронизация

Предприети и реализирани са редица процедури за повишаване надеждността и улесняване работата със синхронизиращите файлове при транспортирането им и обработването им както в цетъра, така и в инсталацията на отдалечения обект.

« 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 »