CM Table Repair new version 2016a

In this new version CM Table Repair is tested and adjusted to run in Windows 10. Also some bug fixes in analyzing memo file.


Основен прозорец на програмата CM Story

Създадени са възможности за контрол (избор) на някои елементи от интерфейса: заглавен ред на програмата, статус бар (футер), toolbar и максимисраност на прозореца. Те са налични за информация и промяна от основния прозорец на програмата, в близост до бутона за изход и настройки.


Импорт и експорт в друг формат през OpenOffice

В програмата са реализирани нови импортни и експортни филтри с използване (automotion) на безплатния пакет OpenOffice.org. Това ще се използва като алтернатива на използвания MS Excel.


Създаване на фактурен документ

Разработен е настройваем механизъм за импорт на документ. Чрез него могат автоматизирано да се импортират трудоемки за въвеждане данни, получени от различни контрагенти (доставчици на услуги, GSM, горива и др.).


Фактурни документи - Именоване на файла при експорт във файл

В програмата е реализирана нова схема за съставяне на подразбиращото се име и местоположение на файла в който се експортира (txt, pdf, xls и т.н.). Новата схема, заедно с описаната по-рано възможност за PDF експорт, създават възможност с няколко клика да се изпрати фактурен документ към контрагента.


Фактурни документи: Ново поле "Начин на създаване на поръчката"

Тази възможност е с цел направа на справки по фактурни документи, като за целта при създаването им се отбелязва установен код.


Нов вид номенклатура в Артикули - шифри

Консуматив (в допълнение на съществуващите стока, услуга и т.н.), Кодът е 6. Може да се променя от Артикули шифри, Артикули - партиди, Артикули - структура.


Улеснен начин за избиране на позициите при създаване на документ

Представлява поле за УНИВЕРСАЛЕН избор по код, в който мига курсора след като е избран контрагента по сделката. При това:


Импорт на артикули, документи и др.

В специализирания прозорец за импорт на данни в програмата от Excel и текстови файлове има подобрения, които позволяват по-гъвкава работа с файлове създадени с по-нови версии на Excel.


Експорт в pdf формат

В програмата CM Story е вградена възможност за експорт на всеки направен отчет в PDF или JPEG формат.

« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »